0
0
Subtotal: 0.00
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

אנימל פרנדלי
ANIMAL FRIENDLY

אמנת ANIMAL FRIENDLY

אני מאמין

 1. ANIMAL FRIENDLY מאמינה בכל אלה:
  • כי הארץ ניתנה כפיקדון לכל יושביה, ללא הבדל מין ביולוגי;
  • כי לכל יושבי הארץ זכות לחיים, לחופש, לתנועה ולהגשמת תכלית קיומם, ללא הבדל מין ביולוגי;
  • כי כל יושב ארץ נועד למען תכלית עצמו בלבד ולא לשום תכלית אחרת;
  • כי לאדם, באשר הוא אדם, החובה המוסרית והאחריות למימוש החזון של ANIMAL FRIENDLY לכל יושבי הארץ;

מטרות

 1. מתוך השקפתה של ANIMAL FRIENDLY שבאה לידי ביטוי בחזונה, כאמור לעיל, הציבה לעצמה ANIMAL FRIENDLY מטרות אלה:
  • לקדם ולעודד צרכנות תוך מזעור הפגיעה בבעלי החיים;
  • להגביר את המודעות ליתרונות שבצריכת מזון צמחי לעקרונות הצדק הטבעי, לבריאות ולאיכות הסביבה;
  • לחנך את ילדינו לאהבה, לסובלנות, לחמלה ולצדק לכול;
  • להגביר את המודעות לזכויות בעלי החיים, לחשיבותם עבור עצמם, בפרט, ועבור הארץ, בכלל;
  • לקדם ולעודד מעבר מחקלאות המבוססת על ניצול בעלי חיים לחקלאות צמחית;

זכויות בעלי החיים

 1. מתוך ההכרה, כי כל יושבי ארץ, ובכלל זה, בעלי החיים, נועדו לתכלית עצמם בלבד ולא לשום תכלית אחרת, ANIMAL FRIENDLY מבקשת להביא להכרה מלאה בערך הסגולי העצמאי של כל בעל חיים, בצרכיו הגופניים והנפשיים ובזכותו המלאה לחיים ולחירות. מכאן עולה, כי כל אפליה, כשלעצמה, בין יושבי הארץ – פסולה.
 2. לא נעלם מעינינו, כי זכויות יושבי הארץ מתנגשות, תדיר, זו בזו; כך, זכותו של האריה להגשים את תכלית עצמו מתנגשת, ממילא, עם זכותה הנגדית של הזברה להגשים את תכלית עצמה. האתגר הגדול של האדם, כמי שנושא בחובה ובאחריות למימוש חזון הידידות, הוא לדעת אימתי, ואם בכלל, נדרשת התערבותו.
 3. חלק בלתי נפרד מן הבשורה של ANIMAL FRIENDLY היא המהפכה המוסרית הנובעת ממנה: קידום זכויות בעלי החיים – האגף המשועבד, החלש והמופלה ביותר על פני הארץ. זוהי מהפכה, שפירושה הכרה עמוקה וחסרת תקדים בחשיבות החיים, בשוויון בין כל המינים והגזעים, האומות, השבטים והדתות, וממילא בהתנגדות לכל הפליה ופגיעה באחר באשר הוא.
 4. ANIMAL FRIENDLY שוללת מן היסוד ניצול כלשהו של בעלי חיים. בעלי חיים אינם אובייקטים, ואינם נתונים לבעלות מאן דהוא, כי אם בריות מרגישות, חשות ובעלות תובנה. בעלי החיים נושאים בחובם עולם פנימי עשיר, וכל בעל חיים הוא נפש, אינדיבידואל בעל עולם סובייקטיבי, אשר לו רצונות ומאוויים, צרכים, אהבות, פחדים ויכולת לחוש סבל. כל בעל חיים נועד לתכלית עצמו והוא ראוי למלוא החירות למצות את טבע קיומו.
 5. התרבות האנושית התעלמה לחלוטין מן העובדה שבעלי החיים הם אכן בעלי חיים. התעלמות גורפת זו הביאה לייסוד וכינון תעשיות הולכות ומתעצמות הבנויות על ניצול מזעזע וחסר מעצורים של בעלי החיים שאינם אדם. כל ניצול של בעלי חיים ליצירת מוצר כלשהו פסול מהיסוד, גם במקרים בהם חלק קטן עד מזערי מן המוצר מבוסס על ניצול מעין זה.
 6. ANIMAL FRIENDLY שוללת מוצרים מן החי מכל וכל. העובדה העגומה, כי התרבות האנושית, בנויה ומושרשת על תעשיות ומוצרים מן החי מצריכה תהליך עיקש, ארוך טווח ועמוק של עקירת שורשים.
 7. מלבד צעדים ישירים אלה, דרושה, בד בבד גם פעולה עקיפה: חינוך והעלאת המודעות בקרב הציבור, בדגש על ילדינו.

אות ANIMAL FRIENDLY

כללי

 1. אות ANIMAL FRIENDLY יוענק, חינם, לכל בית עסק שיכריז על קבלת עקרונות חזון הידידות, ואשר יתחייב לאי פגיעה במהלך עסקיו בבעלי חיים, כל עסק בהתאם לנוסח התחייבות שיפורט להלן.
 2. אות ANIMAL FRIENDLY יוענק, חינם, גם למשפחות ויחידים בהתאם לנוסח התחייבות שיפורט להלן.
 3. בנוסף, ANIMAL FRIENDLY תעניק תעודות הוקרה מיוחדות, לעמותות ויחידים, על פעולות יוצאות דופן למען הצלת בעלי חיים.
 4. מקבלי אות ANIMAL FRIENDLY יהיו זכאים לפרסום חינם באתר ANIMAL FRIENDLY.
 5. הזכאים לאות ANIMAL FRIENDLY יוכלו לעשות בו שימוש בפעילותם השוטפת, בתפריט, בכניסה לבית עסק, על נייר המכתבים או כרטיס הביקור, באתר האינטרנט שלהם, אך מבלי שיעשו שינוי בעיצוב האות.
 6. ANIMAL FRIENDLY תהיה רשאית לערוך ביקורת בבית העסק על מנת לוודא קיום ההתחייבויות לשימוש באות.
 7. ANIMAL FRIENDLY תהיה רשאית לשלול את זכות השימוש באות, בהתאם לשיקול דעתה, ולאחר מתן זכות שימוע.
 8. לפירוט המלא ראו בתקנון ההצטרפות.

אות ANIMAL FRIENDLY למסעדות

 1. מסעדה (ובכלל זה בית קפה, בית אוכל, מזנון, חדר אוכל וכד’) תקבל, לבקשתה, את אות ANIMAL FRIENDLY אם תסכים להתחייב לכל אחד מאלה:
  • המסעדה איננה מגישה מוצרים המבוססים על החי ותוצריו (ביצים, חלב, דבש)
  • המסעדה אינה עושה שימוש אחר במוצרים שמקורם מהחי (עור, צמר, פרוות, נוצות וכד’);
  • המסעדה מקפידה על זכויות העובדים;

אות ANIMAL FRIENDLY ליצרני מזון

 1. בית עסק העוסק בייצור מזון ושיווקו יהיה זכאי, לבקשתו, לקבל את אות ANIMAL FRIENDLY, אם יסכים להתחייב לכל אחד מאלה:
  • הייצור אינו מבוסס על החי ותוצריו (ביצים, חלב, דבש);
  • בית העסק אינו עושה שימוש אחר במוצרים שמקורם מהחי (עור, צמר, פרוות, נוצות וכד’);
  • בית העסק מקפיד על זכויות העובדים;

אות ANIMAL FRIENDLY לעסקים

 1. כל בית עסק זכאי, לבקשתו, לקבל את אות ANIMAL FRIENDLY אם יסכים להתחייב לכל אחד מאלה:
  • לשם פעולותיו העסקיות, בית העסק אינו פוגע בבעלי חיים;
  • בית העסק אינו עושה שימוש אחר במוצרים שמקורם מהחי (עור, צמר, פרוות, נוצות וכד’);
  • בית העסק מקפיד על זכויות העובדים;

 אות ANIMAL FRIENDLY למשפחות

 1. כל משפחה (שני אנשים ויותר) זכאית, לבקשתה, לקבל את אות ANIMAL FRIENDLY, אם תסכים להתחייב לכל אחד מאלה:-
  • כל בני המשפחה – טבעונים;
  • המשפחה אינה עושה שימוש אחר במוצרים שמקורם מהחי (עור, צמר, פרוות, נוצות וכד’);
  • המשפחה אימצה בעל חיים;

אות ANIMAL FRIENDLY ליחידים

 1. כל אחד זכאי, לבקשתו, לקבל את אות ANIMAL FRIENDLY, אם יסכים להתחייב לכל אחד מאלה:
  • הוא טבעוני;
  • הוא אינו עושה שימוש אחר במוצרים שמקורם מהחי (עור, צמר, פרוות, נוצות וכד’);

תעודות הוקרה

 1. ANIMAL FRIENDLY תעניק תעודות הוקרה מיוחדות ליחידים, עמותות או בתי עסק, אשר גילו התנהלות מופתית וראויה לציון ביחס לבעל/י חיים.

המליצו לנו על כוכבי
ANIMAL FRIENDLY

אות ‘ANIMAL FRIENDLY’ לכוכבים ניתן עבור פעולות מיוחדות ויוצאות דופן שעשה המועמד למען בעלי חיים או ביחס לאנשים שמקדישים את חייהם למען בעלי חיים.

נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו פה על כוכבים, אלופים, שלדעתכם מגיע להם אות הוקרה מיוחד על המעשים שלהם למען בעלי החיים, ולמען עולם טוב יותר עבורם.

הצטרפות לנאמני
ANIMAL FRIENDLY

המליצו לנו על עסקים
ANIMAL FRIENDLY

אנו מעניקים אותות ANIMAL FRIENDLY לעסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים.
עסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים, הם עסקים שלא מנצלים בעלי חיים בשום צורה ואופן.
נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו כאן, על עסקים כאלה, שלדעתכם מגיע להם לקבל מאיתנו אות הוקרה.
אות ANIMAL FRIENDLY לעסק בתחום המזון, ניתן לעסק טבעוני.
אות ANIMAL FRIENDLY לכל עסק אחר, ניתן לעסק שאינו עושה שימוש בשום דרך ב’מוצרים’ מן החי (עור, צמר, פרוות, נוצות, משי)
. * אתם יותר ממוזמנים להמליץ על עצמכם אם בבעלותכם עסק שהוא ANIMAL FRIENDLY.

אות A/F לעסקים

 • אות ANIMAL FRIENDLY היא סוג של ‘תעודת הכשר’ המעידה על כך שהעסק אינו פוגע ואינו מנצל בעלי חיים בשום צורה, ובהיותו כזה, הרי הוא ידידותי לבעלי החיים.
 • אות ANIMAL FRIENDLY לעסקים, תוענק לכל עסק, שיכריז על אימוץ חזונה של ANIMAL FRIENDLY, כנוסחו לעיל, תוך התחייבות שהעסק אינו פועל בשום אופן וצורה בפגיעה בבעלי החיים.
 • העסק יוכל לעשות שימוש באות ANIMAL FRIENDLY הן כסימון על מוצריו או בפרסום עסקו, בנייר המכתבים שלו, על כרטיסי הביקור, ובכל דרך שיראה לנכון.
 • לצורך קבלת אות ANIMAL FRIENDLY יחתום העסק על הסכם התקשרות עם עמותת ANIMAL FRIENDLY, בו תעוגנה התחייבויותיו, לרבות מתן הרשאה לנציגי העמותה לבקר בעסק ולבחון את עמידתו בתנאי ההסכם.
 • כעמותה עלינו לקדם את המודעות לכך, שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ גרידא, אלא שהיא מעידה על כך שנושא התו הוא עסק בעל קוד מוסרי אתי גבוה, כי מי שלא מנצל בעלי חיים, חזקה עליו שגם אינו מנצל את עובדיו ו/או לקוחותיו.
 • עלינו לקדם את המודעות לכך שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ אלא גם תעודת הוקרה, ותעודת כבוד, שמאמצת את דברי הלל ש”במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש” משנה אבות ב , ה.
 • עמותת ANIMAL FRIENDLY מקווה ומאמינה, שאותן נקודות אור בודדות של בעלי אות ANIMAL FRIENDLY, תהיינה סימני דרך, המאירים עולם חשוך, ושאליהם יצטרפו עוד ועוד עסקים, שיהפכו את עולמנו האפל והעצוב למואר באור יקרות.