0
0
Subtotal: 0.00
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

אות A/F
למשפחות ויחידים

אות  ANIMAL FRIENDLY למשפחות / יחידים

 • העמותה לא תסתפק בהענקת אות לעסקים בלבד, אלא גם למשפחות וליחידים.
 • משפחה שמקבלת אות ANIMAL FRIENDLY מעידה על עצמה שהיא אימצה את חזון אנימל פרנדלי, ושבני המשפחה, כולם, ללא יוצא מהכלל, אינם פוגעים בבעלי החיים ואינם מנצלים אותם.
 • בכך מעידה על עצמה המשפחה, על כל יחידיה, שהיא בעלת ערכי מוסר גבוהים, והיא משפחה חומלת.
 • אות ANIMAL FRIENDLY למשפחה ישא את שם המשפחה ואת שמות בני המשפחה.
 • אות ANIMAL FRIENDLY למשפחה הוא תעודת הוקרה, הצדעה וכבוד והערכה.
 • בדומה, תעניק העמותה אות  ANIMAL FRIENDLY לאדם יחיד שהצהיר שאימץ את חזון העמותה.
 • משפחות ואנשים שקיבלו את אות ANIMAL FRIENDLY יזכו בהמשך לקבל סיכה, חולצות, סטיקרים לרכב, ולתיבת הדואר ועוד.
 • משפחות ויחידים בעלי אות  ANIMAL FRIENDLY יהיו זכאים להנחות בהתאם למבצעים של עסקים שהם ANIMAL FRIENDLY.

 

אנשים בעלי אות
ANIMAL FRIENDLY

Jane
Halevy
נקבה
Netanya
Rachel
TOUITOU
נקבה
Hadera
איילה
לביא שרמה
נקבה
פרדס חנה כרכור
אפרת
ביטי אכדרי
נקבה
רמת גן
דפנה
דלמדה
נקבה
קריית אונו
זיו
שמרגד
זכר
רמת השרון
יונתן
לייק
זכר
ישראל
יסמין סאקס פרידמן
ח"כ
נקבה
מיטל
כהן
נקבה
גבעתיים
עומר
שרון
זכר
עומרי
רביב
זכר
חיפה
עקיבא
גרש
זכר
פרדס חנה
צבי
אילנדר
זכר
נשר
קרין
דנה
נקבה
רמת גן
שי
ארז
זכר
חרוצים

הצטרפות לנאמני
ANIMAL FRIENDLY

המליצו לנו על כוכבי
ANIMAL FRIENDLY

אות ‘ANIMAL FRIENDLY’ לכוכבים ניתן עבור פעולות מיוחדות ויוצאות דופן שעשה המועמד למען בעלי חיים או ביחס לאנשים שמקדישים את חייהם למען בעלי חיים.

נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו פה על כוכבים, אלופים, שלדעתכם מגיע להם אות הוקרה מיוחד על המעשים שלהם למען בעלי החיים, ולמען עולם טוב יותר עבורם.

המליצו לנו על עסקים
ANIMAL FRIENDLY

אנו מעניקים אותות ANIMAL FRIENDLY לעסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים.
עסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים, הם עסקים שלא מנצלים בעלי חיים בשום צורה ואופן.
נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו כאן, על עסקים כאלה, שלדעתכם מגיע להם לקבל מאיתנו אות הוקרה.
אות ANIMAL FRIENDLY לעסק בתחום המזון, ניתן לעסק טבעוני.
אות ANIMAL FRIENDLY לכל עסק אחר, ניתן לעסק שאינו עושה שימוש בשום דרך ב’מוצרים’ מן החי (עור, צמר, פרוות, נוצות, משי)
. * אתם יותר ממוזמנים להמליץ על עצמכם אם בבעלותכם עסק שהוא ANIMAL FRIENDLY.

אות A/F לעסקים

 • אות ANIMAL FRIENDLY היא סוג של ‘תעודת הכשר’ המעידה על כך שהעסק אינו פוגע ואינו מנצל בעלי חיים בשום צורה, ובהיותו כזה, הרי הוא ידידותי לבעלי החיים.
 • אות ANIMAL FRIENDLY לעסקים, תוענק לכל עסק, שיכריז על אימוץ חזונה של ANIMAL FRIENDLY, כנוסחו לעיל, תוך התחייבות שהעסק אינו פועל בשום אופן וצורה בפגיעה בבעלי החיים.
 • העסק יוכל לעשות שימוש באות ANIMAL FRIENDLY הן כסימון על מוצריו או בפרסום עסקו, בנייר המכתבים שלו, על כרטיסי הביקור, ובכל דרך שיראה לנכון.
 • לצורך קבלת אות ANIMAL FRIENDLY יחתום העסק על הסכם התקשרות עם עמותת ANIMAL FRIENDLY, בו תעוגנה התחייבויותיו, לרבות מתן הרשאה לנציגי העמותה לבקר בעסק ולבחון את עמידתו בתנאי ההסכם.
 • כעמותה עלינו לקדם את המודעות לכך, שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ גרידא, אלא שהיא מעידה על כך שנושא התו הוא עסק בעל קוד מוסרי אתי גבוה, כי מי שלא מנצל בעלי חיים, חזקה עליו שגם אינו מנצל את עובדיו ו/או לקוחותיו.
 • עלינו לקדם את המודעות לכך שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ אלא גם תעודת הוקרה, ותעודת כבוד, שמאמצת את דברי הלל ש”במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש” משנה אבות ב , ה.
 • עמותת ANIMAL FRIENDLY מקווה ומאמינה, שאותן נקודות אור בודדות של בעלי אות ANIMAL FRIENDLY, תהיינה סימני דרך, המאירים עולם חשוך, ושאליהם יצטרפו עוד ועוד עסקים, שיהפכו את עולמנו האפל והעצוב למואר באור יקרות.