0
0
Subtotal: 0.00
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

החזון שלנו

מרבית בני האדם הם אוייביהם המושבעים של בעלי החיים.
בתוך עולמם הזר, והמנוכר, והעצוב, בעלי החיים זקוקים, נואשות, לידידים.

הבה נהיה ידידיהם. 

 חזון
 • בעלי החיים, שכנינו על פני הארץ הזו, לא נועדו לצרכי האדם בשום אופן וצורה, וביתר פירוט, הם לא נועדו למזון, לניסויים, ללבוש, למלחמות, לרכיבה, לשעשוע, לנוי, לספורט, לרווח כספי.
 • לבעלי החיים מודעות עצמית. הם מסוגלים, ממש כמונו, לחוות כאב ופחד וכעס, ושמחה ועצב וגעגוע.
 • משכך, עלינו לכבד את זכותם היסודית של בעלי החיים בראש ובראשונה לחיים, אבל גם לחופש, ובכלל זה חופש התנועה, ולהגשמת תכלית קיומם, ולחדול מתפיסת העולם החשוכה של האתמול, שבעלי החיים נועדו למען נוחותו ורווחתו של האדם.
לפיכך, ANIMAL FRIENDLY מאמינה בכל אלה:
 • א. כי הארץ ניתנה כפיקדון לכל יושביה, ללא הבדל מין ביולוגי;
  ב. כי לכל יושבי הארץ זכות לחיים, לחופש, לתנועה ולהגשמת תכלית קיומם, ללא הבדל מין ביולוגי;
  ג. כי כל יושב ארץ, ללא הבדל מין ביולוגי, נועד למען תכלית עצמו בלבד, ולא לשום תכלית אחרת;
  ד. כי לאדם, באשר הוא אדם, החובה והאחריות למימוש החזון של צדק לכל יושבי הארץ;
  מטרות
 • א. להגביר את המודעות לזכויות בעלי החיים, לחשיבותם עבור עצמם, בפרט, ועבור הארץ, בכלל; ב. לחנך את ילדי ישראל לאהבה, לסובלנות, לחמלה לבעלי החיים;ג. לקדם את זכויות בעלי החיים בחקיקה ובאכיפה; ד. להגביר את המודעות ליתרונות שבצריכת מזון צמחי לעקרונות הצדק הטבעי, לבריאות ולסביבה; ה. לקדם ולעודד מעבר מחקלאות המבוססת על ניצול בעלי חיים לחקלאות צמחית; ו. לקדם ולעודד צרכנות תוך מזעור הפגיעה בבעלי החיים.
תו ‘ANIMAL FRIENDLY’ לעסקים
 • תו ‘ANIMAL FRIENDLYהוא סוג של ‘תעודת הכשר’ המעידה על כך שהעסק אינו פוגע ואינו מנצל בעלי חיים בשום צורה, ובהיותו כזה, הרי הוא ידידותי לבעלי החיים.
 • תו ‘ANIMAL FRIENDLY לעסקים, יוענק לכל עסק, שיכריז על אימוץ חזונה של אנימל פרנדלי, כנוסחו לעיל, תוך התחייבות שהעסק אינו פועל בשום אופן וצורה בפגיעה בבעלי החיים.
 • העסק יוכל לעשות שימוש בתו ‘ANIMAL FRIENDLY הן כסימון על מוצריו או בפרסום עסקו, בנייר המכתבים שלו, על כרטיסי הביקור, ובכל דרך שיראה לנכון.
 • לצורך קבלת תו ‘ANIMAL FRIENDLY יחתום העסק על הסכם התקשרות עם עמותת ANIMAL FRIENDLY, בו תעוגנה התחייבויותיו, לרבות מתן הרשאה לנציגי העמותה לבקר בעסק ולבחון את עמידתו בתנאי ההסכם.
 • כעמותה עלינו לקדם את המודעות לכך, שתו ‘ANIMAL FRIENDLY הוא לא רק ‘תעודת הכשר’ גרידא, אלא שהוא מעיד על כך שנושא התו הוא עסק בעל קוד מוסרי אתי גבוה, כי מי שלא מנצל בעלי חיים, חזקה עליו שגם אינו מנצל את עובדיו ו/או לקוחותיו.
 • עלינו לקדם את המודעות לכך שתו ANIMAL FRIENDLYהוא לא רק ‘תעודת הכשר’ אלא גם תעודת הוקרה, ותעודת כבוד, שמאמצת את דברי הלל ש”במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש” משנה אבות ב , ה.
 • עמותת ANIMAL FRIENDLY מקווה ומאמינה, שאותן נקודות אור בודדות של בעלי תו ‘ANIMAL FRIENDLY, תהיינה סימני דרך, המאירים עולם חשוך, ושאליהם יצטרפו עוד ועוד עסקים, שיהפכו את עולמנו האפל והעצוב למואר באור יקרות.
תו ‘ANIMAL FRIENDLY למשפחות / יחידים
 • העמותה לא תסתפק בהענקת תו לעסקים בלבד, אלא גם למשפחות וליחידים.
 • משפחה שמקבלת תו ‘ANIMAL FRIENDLYמעידה על עצמה שהיא אימצה את חזון ANIMAL FRIENDLY, ושבני המשפחה, כולם, ללא יוצא מהכלל, אינם פוגעים בבעלי החיים ואינם מנצלים אותם.
 • בכך מעידה על עצמה המשפחה, על כל יחידיה, שהיא בעלת ערכי מוסר גבוהים, והיא משפחה חומלת.
 • תעודת ‘ANIMAL FRIENDLY למשפחה תישא את שם המשפחה ואת שמות בני המשפחה.
 • תעודת ‘ANIMAL FRIENDLY למשפחה היא תעודת הוקרה, הצדעה וכבוד והערכה.
 • בדומה, תעניק העמותה תעודת ‘ANIMAL FRIENDLY לאדם יחיד שהצהיר שאימץ את חזון העמותה.
 • משפחות ואנשים שקיבלו את תעודת ‘ANIMAL FRIENDLY יזכו לקבל סיכה, חולצות, סטיקרים לרכב, ולתיבת הדואר ועוד.
חינוך והסברה ANIMAL FRIENDLY תפעל להגברת המודעות לסבלם של בעלי החיים, לחשיבותם לעצמם בראש ובראשונה, ולמרקם החיים העדין על פני הארץ. ANIMAL FRIENDLY תפיק הרצאות מצולמות ותעסוק בחינוך והדרכה ובעיקר תפנה לילדים ובני נוער.

הצטרפות לנאמני
ANIMAL FRIENDLY

המליצו לנו על כוכבי
ANIMAL FRIENDLY

אות ‘ANIMAL FRIENDLY’ לכוכבים ניתן עבור פעולות מיוחדות ויוצאות דופן שעשה המועמד למען בעלי חיים או ביחס לאנשים שמקדישים את חייהם למען בעלי חיים.

נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו פה על כוכבים, אלופים, שלדעתכם מגיע להם אות הוקרה מיוחד על המעשים שלהם למען בעלי החיים, ולמען עולם טוב יותר עבורם.

המליצו לנו על עסקים
ANIMAL FRIENDLY

אנו מעניקים אותות ANIMAL FRIENDLY לעסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים.
עסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים, הם עסקים שלא מנצלים בעלי חיים בשום צורה ואופן.
נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו כאן, על עסקים כאלה, שלדעתכם מגיע להם לקבל מאיתנו אות הוקרה.
אות ANIMAL FRIENDLY לעסק בתחום המזון, ניתן לעסק טבעוני.
אות ANIMAL FRIENDLY לכל עסק אחר, ניתן לעסק שאינו עושה שימוש בשום דרך ב’מוצרים’ מן החי (עור, צמר, פרוות, נוצות, משי)
. * אתם יותר ממוזמנים להמליץ על עצמכם אם בבעלותכם עסק שהוא ANIMAL FRIENDLY.

אות A/F לעסקים

 • אות ANIMAL FRIENDLY היא סוג של ‘תעודת הכשר’ המעידה על כך שהעסק אינו פוגע ואינו מנצל בעלי חיים בשום צורה, ובהיותו כזה, הרי הוא ידידותי לבעלי החיים.
 • אות ANIMAL FRIENDLY לעסקים, תוענק לכל עסק, שיכריז על אימוץ חזונה של ANIMAL FRIENDLY, כנוסחו לעיל, תוך התחייבות שהעסק אינו פועל בשום אופן וצורה בפגיעה בבעלי החיים.
 • העסק יוכל לעשות שימוש באות ANIMAL FRIENDLY הן כסימון על מוצריו או בפרסום עסקו, בנייר המכתבים שלו, על כרטיסי הביקור, ובכל דרך שיראה לנכון.
 • לצורך קבלת אות ANIMAL FRIENDLY יחתום העסק על הסכם התקשרות עם עמותת ANIMAL FRIENDLY, בו תעוגנה התחייבויותיו, לרבות מתן הרשאה לנציגי העמותה לבקר בעסק ולבחון את עמידתו בתנאי ההסכם.
 • כעמותה עלינו לקדם את המודעות לכך, שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ גרידא, אלא שהיא מעידה על כך שנושא התו הוא עסק בעל קוד מוסרי אתי גבוה, כי מי שלא מנצל בעלי חיים, חזקה עליו שגם אינו מנצל את עובדיו ו/או לקוחותיו.
 • עלינו לקדם את המודעות לכך שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ אלא גם תעודת הוקרה, ותעודת כבוד, שמאמצת את דברי הלל ש”במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש” משנה אבות ב , ה.
 • עמותת ANIMAL FRIENDLY מקווה ומאמינה, שאותן נקודות אור בודדות של בעלי אות ANIMAL FRIENDLY, תהיינה סימני דרך, המאירים עולם חשוך, ושאליהם יצטרפו עוד ועוד עסקים, שיהפכו את עולמנו האפל והעצוב למואר באור יקרות.